Låsbyten

En vanlig tjänst är reparation och utbyte av lås, för att höja säkerheten efter ett inbrott eller för att försäkringen ska gälla. Inbrott drabbar såväl privatpersoner som företag på Södermalm och vi åtar oss uppdraget oavsett kundtyp. Ett låsbyte behöver inte vara så dyrt som många tror, eftersom det många gånger räcker att byta ut cylindern.

I samband med att vi reparerar eller återställer ett lås kan vi se till att förbättra din befintliga lösning för att öka säkerheten och minimera risken för ytterligare inbrott. Vi gör en säkerhetsutvärdering där vi går igenom befintliga lås och låsanordningar, varpå vi föreslår eventuella åtgärder.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med just dina önskemål så ser vi hur vi kan hjälpa till.

Kontakt