Elektromekaniska cylindrar

Med iLOQ får du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. Tvedbergs Lås löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. Fastighetens permanent höga säkerhetsnivå upprätthålls år efter år.

Ingen obehörig kopiering av nycklar

Den starkt krypterade digitala iLOQ-nyckeln har inget mekanisk kod som kan kopieras. iLOQ-nyckelns kopieringsskydd beror inte på form eller patent, utan på den starka och varierbara digitala krypteringen. Programvaran har alltid aktuell information om alla programmerade nycklar och lås.

Det är lätt att utreda missbruk av ett gemensamt utrymme

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen. Med programmet kan du ändra inställningarna för borttappade nycklar utan att lås eller nycklar måste ersättas.

En enda nyckel räcker

Alla åtkomsträttigheter kan programmeras på en enda iLOQ-nyckel, inklusive säkerhetslås, hisslås och hänglås. Nycklarna kan återanvändas och omprogrammeras hur många gånger som helst.

Ett anpassningsbart system

iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns åtkomsträttigheter kan ändras fritt när till exempel en ny hyresgäst flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar bara några sekunder att programmera en ny nyckel.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med just dina önskemål så ser vi hur vi kan hjälpa till.

Kontakt